Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 349) starsze karty »
numer wpisu:

6220/A/2023-7

data: 13 stycznia 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie o nałożeniu obowiązku raportu ooś dla „Budowa elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ew. 11/1 (obręb 0017) w obrębie ew. Wery, Gmina Drzycim.”
nazwa
podmiotu:
Elektrownia PV 108 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2023-6

data: 13 stycznia 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie o obowiązku nałożenia raportu dla ,,„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dąbrówka o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
nazwa
podmiotu:
Copernic Black Sp.z o.o. ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2023-5

data: 10 stycznia 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie RDOŚ o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dąbrówka o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
nazwa
podmiotu:
Copernic Black Sp.z o.o. ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2023-2

data: 9 stycznia 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie RDOŚ o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ,,„Budowa elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ew. 11/1 (obręb 0017) w obrębie ew. Wery, Gmina Drzycim.”
nazwa
podmiotu:
Elektrownia PV 108 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2023-1

data: 5 stycznia 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie PGW o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ,,„Budowa elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ew. 11/1 (obręb 0017) w obrębie ew. Wery, Gmina Drzycim.”
nazwa
podmiotu:
Elektrownia PV 108 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-27

data: 21 grudnia 2022
zakres przedmiotowy: Decyzja ooś dla ,,Remont stacji paliw w Drzycimiu''
nazwa
podmiotu:
EKO TANK Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-26

data: 20 grudnia 2022
zakres przedmiotowy: Postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie duś dla „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Wery, Gmina Drzycim.”
nazwa
podmiotu:
Nadleśnictwo Trzebciny
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-25

data: 7 grudnia 2022
zakres przedmiotowy: Decyzja uważająca ooś dla ,, Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 8 w obrębie Sierosław, gmina Drzycim''
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z oo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-24

data: 6 grudnia 2022
zakres przedmiotowy: Decyzja ooś dla „BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCI DZ. NR 11/3 W OBRĘBIE WERY, GMINA DRZYCIM – WERY A”
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z oo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2022-11

data: 24 listopada 2022
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie duś dla „Budowa instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do 5 MW wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej na działkach nr ew. 37 i 39 obręb 0008 Gródek, gmina Drzycim, powiat świecki”
dane
wnioskodawcy:
Maciej Przybyła
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 349) starsze karty »