Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 333) starsze karty »
numer wpisu:

6220/A/2022-9

data: 5 września 2022
zakres przedmiotowy: Wydanie decyzji ooś dla „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Wery, Gmina Drzycim.”
dane
wnioskodawcy:
Nadleśnictwo Trzebciny
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-19

data: 25 sierpnia 2022
zakres przedmiotowy: Decyzja ooś dla ,,Budowa drogi gminnej 030305C''
nazwa
podmiotu:
Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbignew Dorau
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2022-8

data: 17 sierpnia 2022
zakres przedmiotowy: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim - ul. Bydgoska, ul. Świecka, ul. Krótka, ul. Miodowa, ul. Broniewskiego i ul. Dworcowa
dane
wnioskodawcy:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-18

data: 9 sierpnia 2022
zakres przedmiotowy: Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji ooś dla ,, Budowa lini napowietrznej 110 kV relacji RS Świekatowo - GPZ Żur
nazwa
podmiotu:
ENEA Operator Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2022-7

data: 26 lipca 2022
zakres przedmiotowy: Budowa Farmy Fotowoltaicznej PV Dąbrówka o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
dane
wnioskodawcy:
Copernic Black Sp.z o.o. ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-17

data: 4 lipca 2022
zakres przedmiotowy: Postanowienie o wznowieniu postępowania dot. decyzji ooś dla ,,Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 11/3 w obrębie Wery, gmina Drzycim -Wery A
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z oo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-16

data: 4 lipca 2022
zakres przedmiotowy: Postanowienie o wznowieniu postępowania dot. decyzji ooś dla ,,Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 11/3 w obrębie Wery, gmina Drzycim -Wery B
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z oo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-15

data: 28 czerwca 2022
zakres przedmiotowy: Decyzja ooś dla przedsięwzięcia ,,Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C''
nazwa
podmiotu:
Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbignew Dorau
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-14

data: 21 czerwca 2022
zakres przedmiotowy: Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ooś dla ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 11/3 w obrębie Wery, gmina Drzycim - Wery B''
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z oo
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2022-13

data: 21 czerwca 2022
zakres przedmiotowy: Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ooś dla ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 11/3 w obrębie Wery, gmina Drzycim - Wery A''
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z oo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 333) starsze karty »