Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

Lokalizacja inwestycji celu publicznego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
rejestr zmian informacji

Usunięto nieaktualny plik do pobrania i do dano nowy aktualny.
Data: 2020-08-26 17:39:10
Autor: Daniel Pożoga
Dodano wnioski do pobrania.
Data: 2017-06-21 12:38:56
Autor: Daniel Pożoga
zmiana treści do obowiązujących przepisów
Data: 2013-07-22 10:37:31
Autor: Jacek Szopiński
korekta tytułu
Data: 2013-07-22 10:26:21
Autor: Jacek Szopiński
dodanie pliku
Data: 2004-03-02 08:23:26
Autor: Stanisław Grzella
Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

powrót do informacji »