Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny

Przysługuje jeżeli dochód rodziny za rok 2011 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 539 zł (623 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat. Okres ten wydłuża się:

 1. do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów),

 2. do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do ukończenia 24 roku życia przysługuje osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zasądzono alimenty),

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:

 1. pozostaje w związku małżeńskim,

 2. zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

 3. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest upoważniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

 4. członkowi rodziny przysługuje na dziecko za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:

 1. rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,

 2. ojciec jest nieznany,

 3. powództwo o alimenty zostało oddalone,

 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 1. na dziecko do 5 lat - 77 zł miesięcznie

 2. na dziecko powyżej 5 do 18 lat - 106 zł miesięcznie

 3. na dziecko powyżej 18 do 24 lat - 115 zł miesięcznie

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU NA ŚWIADCZENIA RODZINNE 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się,

 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny,

 3. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu, niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,

 4. zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, lub oświadczenie o uczęszczaniu,

 5. zaświadczenie szkoły wyższej, lub oświadczenie w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,

 6. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenia o wysokości dochodów za rok poprzedzający okres zasiłkowy,

 7. oświadczenie członków rodziny ( na formularzu) prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (ryczałt lub karta podatkowa) o wysokości dochodów za rok poprzedzający okres zasiłkowy,

 8. oświadczenie członków rodziny (na formularzu) o wysokości dochodów niepodlegajacych opodatkowaniu za rok poprzedzający okres zasiłkowy,

 9. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ,

 10. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej,

 11. zaświadczenie komornika lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów za rok poprzedzający okres zasiłkowy,

 12. kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się,

 13. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

 14. zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka wg załącznika do wniosku,

 15. oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.   


  Załączniki i wnioski do pobrania:

  - wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego (117kB) word ,

  - oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne (24kB) word ,

  - oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (35kB) word ,

  - oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego (25kB) word ,

  - oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (44kB) word .


Wytworzył: Agnieszka Braszka-Rajnowska (5 grudnia 2012)
Opublikował: Jacek Szopiński (5 grudnia 2012, 13:09:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1121

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij