Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka

Przysługuje:

 1. matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka uprawnionym do zasiłku rodzinnego w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia,

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka,

 3. dodatek ten przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,

 4. pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Wysokość dodatku 1000 zł na każde dziecko - jednorazowo.


Punktu nr 4 nie stosuje się w stosunku do osób będących prawnymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.


Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego


Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z dzieckiem niepełnosprawnym:

 • do ukończenia 16 lat - przy orzeczeniu o niepełnosprawności,

 • od 16 do 24 lat - przy umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

Wysokość dodatku:

 • 60 zł na dziecko do 5 lat,

 • 80 zł na dziecko od 5 do 24 lat

Załączniki jak do zasiłku rodzinnegoDodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Przez okres:

 1. 24 miesięcy,

 2. 36 miesięcy- gdy urodzą się bliźnięta, trojaczki itd.,

 3. 72 miesięcy przy dziecku niepełnosprawnym (orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Wysokość dodatku 400 zł miesięcznie

Nie przysługuje, gdy:

 1. bezpośrednio przed urlopem wychowawczym rodzic pozostawał w stosunku pracy krócej niż przez 6 miesięcy,

 2. podjął kub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta z niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

 4. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,

 5. w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,Załączniki jak do zasiłku rodzinnego - odpowiednio i dodatkowo: 1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,

 2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

 3. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego lub oświadczenie stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych (w przypadku oświadczenia dołączyć należy kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającą odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne),

 4. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania


Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także

osobie uczącej się

 • W związku z zamieszkiwaniem w miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjalna, ale tylko w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

  Wysokość dodatku 90 zł miesięcznie.

 • W związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także artystyczna

  Wysokość dodatku - 50 zł miesięcznie

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego - odpowiednio i dodatkowo:

 1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny;

 2. zaświadczenie ze szkoły;

 3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki szkolne związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

 1. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne ("zerówka"),

  Uwaga!

  Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

  Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. .

 2. Wysokość 100 zł jednorazowo.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka

Przysługuje:

 1. Samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka tylko wówczas, gdy nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodziców dziecka ponieważ:

  • drugi rodzic nie żyje;

  • ojciec dziecka jest nieznany;

  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

 2. Osobie uczącej się, gdy:

  • oboje z rodziców osoby uczącej się nie żyją,

Wysokość dodatku:

 • 170 zł miesięcznie na każde dziecko, nie więcej niż 340 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,

 • 250 zł miesięcznie w przypadku dziecka niepełnosprawnego (orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci.Załączniki jak do zasiłku rodzinnego - odpowiednio i dodatkowo : 1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznanyDodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu jeśli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci.

Dodatek przysługuje w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci o ile uprawnione są do zasiłku rodzinnego.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego.Wytworzył: Agnieszka Braszka-Rajnowska (22 lipca 2013)
Opublikował: Jacek Szopiński (23 lipca 2013, 10:05:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 785

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij