Wnioski o usunięcie azbestu.


 
Wójt Gminy Drzycim informuje,

że w roku 2019 podpisał umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu gminy Drzycim na kwotę 23.270,08 zł brutto
 
W związku z powyższym osoby planujące w 2020 r. remont w w/w zakresie lub posiadają zmagazynowane wyroby azbestowe na swojej posesji i chcą skorzystać z tej formy pomocy mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Drzycimiu w celu złożenia wniosku.

O zakwalifikowaniu wniosku o dotację będzie decydować kolejność wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy.

W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych. Właściciel nieruchomości nie pokrywa ogólnych kosztów.

Osoby chcące skorzystać z dofinansowania w 2020 r. na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu swojej nieruchomości zobowiązane są do złożenia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w Urzędzie Gminy Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim, w pokoju nr 6, tel. (52) 33 17 079 wew. 24. Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.drzycim.pl (w katalogu ZAŁATW SPRAWĘ - AZBEST 2020) lub www.bip.drzycim.pl (w katalogu: SPRAWY DO ZAŁATWIENIA - Azbest).
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 28 LUTEGO 2020 r.
 
Realizację przedsięwzięcia planuje się w okresie sierpień - październik 2020 r. Jednocześnie informuję, że wymiana poszyć dachowych jak i innych prac remontowo - budowlanych wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę Starosty Świeckiego.

Pliki do pobrania:
  1. Regulamin (327kB) pdf

  2. wzór wniosku.docx (14kB) word

  3. OŚWIADCZENIE.docx (13kB) word

  4. OŚWIADCZENIE_bez_demontażu.docx (12kB) word

  5. Informacja o wyrobach zawierających azbest (104kB) pdf

  6. Oświadczenie RODO (12kB) word

  7. Klauzula informacyjna.docx (15kB) word

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Lubińska (12 stycznia 2017)
Opublikował: Daniel Pożoga (12 stycznia 2017, 12:42:06)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (14 stycznia 2020, 13:11:38)
Zmieniono: Aktualizacja informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1485