Sesja19.06.2023

Sesja

19.06.2023


INFORMACJA
28 czerwca 2023 roku (środa) o godz. 13:30
w Sali konferencyjnej budynku socjalnego na terenie stadionu w Drzycimiu ul. Podgórna 15a
odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy. 

 

 
Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Stwierdzenie quorum.
3.   Przyjęcie protokołów z przebiegu XLVI, XLVII i XLVIII sesji Rady Gminy.
4.   Przyjęcie porządku obrad.
5.   Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.   Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Drzycimiu.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drzycim.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Drzycim na rok szkolny 2023/2024.
10.           Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej, stanowiącej własność Gminy Drzycim. 
11.           Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gacki.
12.           Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy działki nr 25/9,stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Wery. 
13.           Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023.
14.           Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033. 
15.           Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.
16.           Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
17.           Debata nad raportem o stanie gminy i podjęcie uchwały o wotum zaufania dla Wójta Gminy Drzycim.
18.           Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2022 rok.
19.           Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2022 rok. 
20.           Sprawy bieżące.
21.           Wolne wnioski i zapytania.
22.           Zamknięcie obrad.
 
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Ziółkowska (19 czerwca 2023)
Opublikował: Katarzyna Ziółkowska (19 czerwca 2023, 08:21:56)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ziółkowska (19 czerwca 2023, 11:41:13)
Zmieniono: zmiana w porządku obrad

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 183