Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomoeskiego z dnia 23.06.2023 r.05.07.2023

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomoeskiego z dnia 23.06.2023 r.

05.07.2023

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2023 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z dnia 6 czerwca 2023 r., znak: PZD 439/112/2023;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 6/TZ/2023 z dnia 19 maja 2023 r., znak: ZKPPT.7637.131.2023;

- Starostę Świeckiego z dnia 25 maja 2023 r., znak: BOŚ.673.D.799.2023;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek oraz tłoczni ścieków wraz z kablami zasilającymi na terenie miejscowości Drzycim – ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa, na działce nr ewid. 359/5, obręb 0006 Drzycim, gmina Drzycim”. 

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2023.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Nowiński (5 lipca 2023)
Opublikował: Krzysztof Nowiński (5 lipca 2023, 15:14:36)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (13 lipca 2023, 09:42:41)
Zmieniono: Poprawiono wyświetlanie informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 171