Sesja20.09.2023

Sesja

20.09.2023INFORMACJA
27 września 2023 roku (środa) o godz. 13:30
w Sali konferencyjnej budynku socjalnego na terenie stadionu w Drzycimiu ul. Podgórna 15a
odbędzie się LII sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Stwierdzenie quorum.
3.   Przyjęcie protokołów z przebiegu XLIX, L i LI sesji Rady Gminy.
4.   Przyjęcie porządku obrad.
5.   Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.   Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7.   Sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Drzycim.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za ścieki i osady z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Drzycimiu.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji w Gminie Drzycim.
10.     Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023.
11.     Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033.
12.     Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
13.     Sprawy bieżące.
14.     Wolne wnioski i zapytania.
15.     Zamknięcie obrad.
 
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Ziółkowska (20 września 2023)
Opublikował: Katarzyna Ziółkowska (20 września 2023, 10:02:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 115