Sesja17.10.2023

Sesja

17.10.2023


INFORMACJA
25 października 2023 roku (środa) o godz. 14:00
w Sali konferencyjnej budynku socjalnego na terenie stadionu w Drzycimiu ul. Podgórna 15a
odbędzie się LIII sesja Rady Gminy.
 

 
Porządek Obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Stwierdzenie quorum.
3.   Przyjęcie protokołu z przebiegu LII sesji Rady Gminy.
4.   Przyjęcie porządku obrad.
5.   Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.   Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7.   Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Drzycim na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.  
9.   Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023.
10.     Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033.
11.     Sprawy bieżące.
12.     Wolne wnioski i zapytania.
13.     Zamknięcie obrad.
 
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Ziółkowska (17 października 2023)
Opublikował: Katarzyna Ziółkowska (17 października 2023, 10:53:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86