Sesja31.10.2023

Sesja

31.10.2023


INFORMACJA
7 listopada 2023 roku (wtorek) o godz. 13:30
w Sali konferencyjnej budynku socjalnego na terenie stadionu w Drzycimiu ul. Podgórna 15a
odbędzie się LIV sesja Rady Gminy.
 

 
Porządek Obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Stwierdzenie quorum.
3.   Przyjęcie protokołu z przebiegu LIII sesji Rady Gminy.
4.   Przyjęcie porządku obrad.
5.   Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.   Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024rok. 
8.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2024 roku na terenie Gminy Drzycim.
10.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. 
11.     Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023.
12.     Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033.
13.     Sprawy bieżące.
14.     Wolne wnioski i zapytania.
15.     Zamknięcie obrad.
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Ziółkowska (31 października 2023)
Opublikował: Katarzyna Ziółkowska (31 października 2023, 10:16:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117