Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 401) starsze karty »
numer wpisu:

6220/B/2024-7

data: 7 maja 2024
zakres przedmiotowy: Opinia PGW Wody Polskie o braku konieczności przeprowadzenia ooś dla budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 8 w obr. Sierosław, gm. Drzycim
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z oo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2024-6

data: 6 maja 2024
zakres przedmiotowy: Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 8 w obr. Sierosław, gm. Drzycim
nazwa
podmiotu:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z oo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2024-5

data: 25 marca 2024
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 5 MW WRAZ Z PRZYŁACZEM DO SIECI NA DZ EW. NR 37 I 39 WM. GRÓDEK, GM. DRZYCIM
nazwa
podmiotu:
Maciej Przybyła
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2024-4

data: 8 marca 2024
zakres przedmiotowy: Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia ooś dla Budowy drogi gminnej w miejscowości Gacki, gm. Drzycim
nazwa
podmiotu:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Drzycimiu

numer wpisu:

RIRG/B/2024-4

data: 21 lutego 2024
zakres przedmiotowy: Postanowienie o konieczności przeprowadzenia ooś dla Budowy farmy fotowoltaicznej Drzycim Solar Park o mocy przyłączeniowej do 50 MW w miejscowości Drzycim i Jastrzębie
nazwa
podmiotu:
Konrad Deredas RTBDeveloper Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2024-3

data: 9 lutego 2024
zakres przedmiotowy: Postanowienie RDOŚ o konieczności przeprowadzenia ooś dla Budowy farmy fotowoltaicznej Drzycim Solar Park o mocy do 50 MW
nazwa
podmiotu:
Konrad Deredas RTBDeveloper Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2024-1

data: 31 stycznia 2024
zakres przedmiotowy: Postanowienie RDOŚ o brako konieczności przeprowadzenia ooś dla Budowy drogi gminnej w Gackach
nazwa
podmiotu:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2024-2

data: 24 stycznia 2024
zakres przedmiotowy: Opinia PGW o brako konieczności przeprowadzenia ooś dla budowy farmy fotowoltaicznej Drzycim Solar Park o mocy do 50MW
nazwa
podmiotu:
Konrad Deredas RTBDeveloper Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-35

data: 20 grudnia 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej do 5 MW w Gródku
nazwa
podmiotu:
Maciej Przybyła
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-34

data: 24 listopada 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja o odmowie wydania środowiskowych uwarunkowań dla BUDOWY MEW W GRÓDECZKU NA RZECZE WDA
nazwa
podmiotu:
Jerzy Sukow, ul. Wileńska 29, 82-300 Elbląg
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Drzycimiu

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 401) starsze karty »