Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 397) starsze karty »
numer wpisu:

6220/B/2023-28

data: 6 listopada 2023
zakres przedmiotowy: Opinia PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Chojnice o brako konieczności przeprowadzenia ooś dla BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WERY O MOCY DO 80 MW NA DZ. EW. NR 29 I 73/3 OBR. WERY
nazwa
podmiotu:
PST 12 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-26

data: 27 października 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej w Jastrzębiu na dz. ew. nr 11/7
nazwa
podmiotu:
Standard Power Development Sp. z o.o. I Sp. k.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-25

data: 4 października 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,1 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,Drzycim m1’’ gmina Drzycim, powiat świecki województwo kujawsko-pomorskie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 9/2, 9/1 [obręb ewidencyjny: Wery]’’
nazwa
podmiotu:
NRG PLUS Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Drzycimiu

numer wpisu:

6220/B/2023-23

data: 28 września 2023
zakres przedmiotowy: Opinia RDOŚ o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krakówek, gmina Drzycim”
nazwa
podmiotu:
EHITA Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Drzycimiu

numer wpisu:

6220/B/2023-21

data: 28 września 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie RDOŚ o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa ujęcia wód podziemnych na działce o nr ewid. 15/1, obręb 0003 Biechówko, gmina Drzycim oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5ha’’
nazwa
podmiotu:
Anetta i Jarosław Góreccy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-20

data: 28 września 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie RDOŚ o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:„Budowa ujęcia wód podziemnych na działce o nr ewid. 48, obręb 0003 Biechówko, gmina Drzycim oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5ha’’
nazwa
podmiotu:
Jarosław Górecki
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-36

data: 15 września 2023
zakres przedmiotowy: Opnia PGW o braku konieczności przeprowadzenia ooś dla budowy drogi gminnej w m. Gacki/B/2023-36
nazwa
podmiotu:
Gmina Drzycim
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/B/2023-24

data: 13 września 2023
zakres przedmiotowy: Opinia PGW o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,1 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,Drzycim m1’’ gmina Drzycim, powiat świecki województwo kujawsko-pomorskie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 9/2, 9/1 [obręb ewidencyjny: Wery]’’
nazwa
podmiotu:
NRG PLUS Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Drzycimiu

numer wpisu:

6220/B/2023-19

data: 6 września 2023
zakres przedmiotowy: Postanowienie RDOŚ o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,1 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,Drzycim m1’’ gmina Drzycim, powiat świecki województwo kujawsko-pomorskie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 9/2, 9/1 [obręb ewidencyjny: Wery]’’
nazwa
podmiotu:
NRG PLUS Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Drzycim

numer wpisu:

6220/A/2023-9

data: 5 września 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie duś dla Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Wery’’ o mocy do 80 MW wraz z GPO oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii na części działek o nr ew. 29, 73/3 w obrębie Wery, w gminie Drzycim
dane
wnioskodawcy:
PST 12 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Drzycim

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 397) starsze karty »