Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

Wykaz spraw:
rejestr zmian informacji

Dodano link "Dodatek dla sołtysa"
Data: 2023-07-05 12:38:13
Autor: Daniel Pożoga
Dodano link do \"Dodatku elektrycznego\".
Data: 2023-01-05 13:21:23
Autor: Daniel Pożoga
Dodano wniosek - Wydanie kserokopii za zgodność z oryginałem.
Data: 2022-12-14 09:05:14
Autor: Daniel Pożoga
Dodano kolejną usługę.
Data: 2022-10-26 14:31:51
Autor: Daniel Pożoga
Poprawiono sposób wyświetlania informacji.
Data: 2022-10-18 15:22:14
Autor: Daniel Pożoga
Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

powrót do informacji »