Uchwały Rady 2006

Uchwały Rady 2006

Uchwała Nr XXVI/180/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drzycim.

  Uchwała straciła moc w drodze Uchwały Nr XXVII/189/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku. [...]

Uchwała Nr XXV/173/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała utraciła moc w drodze Uchwały Nr XXVI/184/2006. Uchwalony regulamin ( patrz Uchwała Nr XXVI/185/2006 ). [...]

Uchwała Nr XXV/167/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Program zawiera 2 załączniki ( tj. 15 stron ) dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy.  [...]

Uchwała Nr XXV/166/2006 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała zawiera 12 załączników oraz materiał opisowy, które znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy. [...]

metryczka