Aktualności

Aktualności

Obwiązujący Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Dnia 18 lipca 2006 roku wszedł w życie nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalony przez Radę Gminy w Drzycimiu w dniu 20 kwietnia 2006 roku. Treść uchwały: [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na 'Dostawę oleju napędowego i etyliny Pb95 w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku."

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie zgłoszono żadnej oferty. [...]

Informacja o utworzeniu zakładu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu został utworzony na mocy  Uchwały Nr XVII/128/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2005 roku. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w DRZYCIMIU, zgodnie z treścią § 1 [...]

metryczka