Zapotrzebowanie na pracownika na zastępstwo.

                                               WÓJT GMINY DRZYCIM
poszukuje pracownika na umowę na zastępstwo (tzn. na czas nieobecności zatrudnionego pracownika) – na stanowisko ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Gminy w Drzycimiu.

I. Osoba na wyżej wymienionym stanowisku powinna spełniać następujące wymagania:
1) posiadać wykształcenie minimum średnie - z zakresu budownictwa, lub z innych     pokrewnych obszarów, mile widziani studenci ostatnich lat studiów niestacjonarnych     związanych z budownictwem, architekturą, drogownictwem,
2) posiadać prawo jazdy kategorii B,
3) mieć możliwość używania samochodu prywatnego do celów służbowych,
4) nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) biegle obsługiwać komputer,
6) znać topografię gminy Drzycim.
Posiadane doświadczenie w zawodzie lub w pracy w administracji będzie dodatkowym atutem.

II. Dokumenty
Życiorys (CV) wraz z przebiegiem pracy, kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz oświadczenie o spełnianiu pozostałych warunków określonych w punkcie I należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Drzycimiu, ul. Podgórna 10, w godz. 7.00 do 15.00, lub przesłać na adres: Urząd Gminy, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim do dnia 15 lipca 2013 r.

CV należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i klauzulę podpisać.

                                                                                                    Wójt
                                                                                 /-/ mgr Waldemar Moczyński

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Drzycim (14 czerwca 2013)
Opublikował: Ludwika Rezmer (14 czerwca 2013, 14:13:21)

Ostatnia zmiana: Ludwika Rezmer (24 czerwca 2013, 10:29:57)
Zmieniono: Przedłużenie terminu przyjmowania dokumentów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3073