Nabór na staż w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy Drzycim poszukuje osób chętnych spośród mieszkańców gminy Drzycim do odbycia stażu na stanowisku pomoc administracyjna w Urzędzie Gminy w Drzycimiu na podstawie skierowania przez Starostę Świeckiego.

Liczba stanowisk stażowych - 2.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na staż powinny legitymować się wykształceniem co najmniej średnim oraz spełnić kryteria określone w punkcie VI ogłoszenia Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu zapraszającego organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III), Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowani proszeni są o złożenie do dnia 19.02.2018 r., do godz. 12.00, w sekretariacie Urzędu Gminy w Drzycimiu, ul. Podgórna 10:
- podania o przyjęcie na staż,
- życiorysu (CV),
- oświadczenia o spełnianiu kryteriów, o których mowa w pkt VI ogłoszenia PUP,
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przyjęcia na staż, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Podstawą wyboru osób przyjętych na staż będzie weryfikacja złożonych przez kandydatów dokumentów oraz opisane w nich kwalifikacje i umiejętności.

metryczka


Wytworzył: Ludwika Rezmer (13 lutego 2018)
Opublikował: Ludwika Rezmer (13 lutego 2018, 10:28:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2676