Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy w Drzycimiu z ogłoszenia z dnia 7 stycznia 2016 r.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne wieloosobowe stanowisko urzędnicze – ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, ul. Podgórna 10, propozycję zatrudnienia na w/w stanowisku otrzymali:
- Pani Aleksandra Lubińska, zam. w Gródku,
- Pan Krzysztof Nowiński, zam. w Wętfiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Podczas postępowania konkursowego przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną kandydatów. Po weryfikacji i analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, z trzema osobami spełniającymi kryteria formalne przeprowadzona została rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci wybrani do zatrudnienia, aplikując na wyżej wymienione stanowisko, spełnili wszystkie wymagania opisane w Zarządzeniu Nr 1/2016 Wójta – Kierownika Urzędu Gminy w sprawie ogłoszenia naboru z dnia 7 stycznia 2016 r. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym. Komisja konkursowa oceniła posiadane przez kandydatów predyspozycje, umiejętności i doświadczenie zawodowe, i określiła je jako rokujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku pracy. Oboje kandydaci w wyniku przeprowadzonego naboru uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów.


Drzycim, 2016-02-22

                                                                                       Wójt
                                                                     /-/ mgr Waldemar Moczyński

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Drzycim (22 lutego 2016)
Opublikował: Ludwika Rezmer (24 lutego 2016, 09:55:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1017