Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Drzycimiu z ogłoszenia z dnia 11 lipca 2016 r.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, ul. Podgórna 10, propozycję zatrudnienia na w/w stanowisku otrzymała Pani Malwina Sadowska, zam. w Biechówku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Podczas postępowania konkursowego przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną kandydatów. Po weryfikacji i analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, Komisja konkursowa stwierdziła, że z czterech złożonych ofert pracy tylko jedna spełnia wszystkie kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.
Kandydatka, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym. Komisja oceniła posiadane przez kandydatkę predyspozycje, umiejętności i doświadczenie określając je jako rokujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku pracy.

Informacja (144kB) pdf

Drzycim, 2016-07-26
                                                                                           Wójt
                                                                          /-/ mgr Waldemar Moczyński

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Drzycim (26 lipca 2016)
Opublikował: Ludwika Rezmer (26 lipca 2016, 10:20:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1029