Konkursy ofert

Konkursy ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2024 roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów, organizacji sportowych, stowarzyszeń, których celem jest:uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2023 roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów, organizacji sportowych,  stowarzyszeń, których celem jest:  - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2022 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2022 roku.

     Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów, organizacji sportowych,  stowarzyszeń których celem jest:  - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2021 roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest:  - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2020 roku.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2020 [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2019 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2019 roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest:  - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2019 roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest:  - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2018 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2018 roku.Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2017 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2017 roku.Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2016 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2016 roku.Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2015 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2015 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2015 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2015 roku.Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2015 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2015 roku.Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2014 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2014 roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest: - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie upoważnione,- [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2014 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2014 roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest: - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie upoważnione,- [...]

Zarządzenie nr 17/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu nr 1/2013

Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu nr 1/2013 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2013 roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest: - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie upoważnione,- [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2012 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2012 roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest: - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie upoważnione,- [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2012 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2012 roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest: - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie upoważnione,- [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2011 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu w 2011roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest: - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie upoważnione, - [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2011 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu w 2011roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest: - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie upoważnione, - [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2010 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

Konkurs skierowany jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest organizacja i udział w turniejach, mityngach, spartakiadach, rozgrywkach, meczach lig środowiskowych, prowadzenie systematycznego szkolenia i treningów dla [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku.

Konkurs skierowany jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest organizacja i udział w turniejach, mityngach, spartakiadach, rozgrywkach, meczach lig środowiskowych, prowadzenie systematycznego szkolenia i treningów dla [...]

Ogłoszenie otwartego konkusu ofert nr 2 w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2008 roku.

Informuje się, że w wyniku ogłoszonego konkursu ofert nr 2, do dnia 22 sierpnia 2008 r. nie wpłynęła żadna oferta od uprawnionych podmiotów. W związku z tym środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania publicznego w innym [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku.

Powołanie komisji do oceny ofert konkursowych. Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2008 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie należy złożyć na druku załączonym poniżej, w terminie do 30 stycznia 2009 r. do godziny [...]

metryczka