Informacja dla wyborców mających zamiar głosować korespondencyjnie

Wyborca, który jest ujęty w rejestrze wyborców prowadzonym przez gminę, a:
- nie został wpisany do rejestru wyborców sporządzonego dla odrębnego obwodu głosowania;
- nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
- nie otrzymał zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
jest uprawniony do głosowania korespondencyjnego przeprowadzanego na terenie kraju.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony w terminie do 27 kwietnia 2015 r. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Poniżej wzór zgłoszenia.
Wzór zgłoszenia (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Ludwika Rezmer (27 lutego 2015)
Opublikował: Ludwika Rezmer (27 lutego 2015, 13:07:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1074