Informacja o udostępnieniu do wglądu wyborców spisu wyborców

W dniach od 20 kwietnia do 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00,
czy został uwzględniony w spisie wyborców.
- Udostępnienie następuje na pisemny wniosek wyborcy.
- Wniosek o udostępnienie spisu wyborców można pobrać w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, pokój nr 17, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 lub pobrać z niniejszej strony.
- Udostępnianie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.
- Na żądanie Wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
Wniosek o udostępnienie (26kB) word
Apel PKW (320kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ludwika Rezmer (20 kwietnia 2015)
Opublikował: Ludwika Rezmer (20 kwietnia 2015, 12:33:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 961