Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej.

Stosownie do Uchwały Nr XXXVII/221/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje dziedziny regulowane projektem uchwały, obejmujące swoim działaniem teren gminy Drzycim, mają prawo w terminie 14 dni od dnia umieszczenia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy zgłaszać uwagi, opinie i propozycje do projektu w formie elektronicznej na adres e-mail: rezmer@drzycim.pl, w tradycyjnej formie korespondencyjnej na adres: Urząd Gminy, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim oraz ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy, pok. 19, w godz. 8.00 do 14.00.

Projekt uchwały (71kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Drzycim (21 marca 2011)
Opublikował: Ludwika Rezmer (22 marca 2011, 07:14:02)

Ostatnia zmiana: Ludwika Rezmer (22 marca 2011, 07:25:28)
Zmieniono: dodanie informacji o sposobie konsultacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5218