Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej na 2011-2013 rok”.


Stosownie do Uchwały Nr XXXVII/221/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej na 2011-2013 rok”. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa obejmuje dziedziny regulowane projektem uchwały, obejmujące swoim działaniem teren gminy Drzycim, mają prawo w terminie 14 dni od dnia umieszczenia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy zgłaszać uwagi, opinie i propozycje do projektu w formie elektronicznej na adres e-mail: riesop@drzycim.pl, w tradycyjnej formie korespondencyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim oraz ustnie do protokołu w GOPS, w godz. 8.00 do 14.00.


Projekt uchwały (270kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Riesop (18 kwietnia 2011)
Opublikował: Jacek Szopiński (18 kwietnia 2011, 10:19:05)

Ostatnia zmiana: Jacek Szopiński (18 kwietnia 2011, 12:12:10)
Zmieniono: edycja załącznika - korekta błędu w paragrafie 2 uchwały.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2720