Plany i programy

Plany i programy

Uchwała Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzycim na 2013 rok

Informuję o uchwaleniu w dniu 26 marca 2013 r. uchwałą nr XXIII/132/2013 "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzycim na 2013 rok". [...]

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drzycim na lata 2013-2015 z perspektywą do 2019

Uchwała nr XXIII/134/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drzycim na lata 2013 - 2015 z perspektywą do 2019. [...]

informacja o projekcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzycim na 2013 rok".

Informuję o możliwości zapoznania się z projektem "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzycim na 2013 rok".Wnioski oraz uwagi można składać pisemnie w terminie 21 dni od dnia [...]

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drzycim.

W dniu 28 listopada 2012 r. Rada Gminy w Drzycimiu uchwałą nr XX/110/2012 uchwaliła "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drzycim" który stanowi załącznik ww uchwały. [...]

Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Dla Gminy Drzycim Na Lata 2012-2015 z Perspektywą do 2019.

Udostępniamy projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Dla Gminy Drzycim na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 celem zapoznania się. [...]

Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drzycim

Informuję, iż został sporządzony Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drzycim.  Z jego projektem można zapoznać się klikając poniżej. [...]

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Drzycim na 2012 rok.

Podaję do publicznej wiadomości treść uchwały Rady Gminy w Drzycimiu wraz z załączonym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzycim na 2012 rok. [...]

metryczka