informacja o projekcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzycim na 2013 rok".

Informuję o możliwości zapoznania się z projektem "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drzycim na 2013 rok".
Wnioski oraz uwagi można składać pisemnie w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. do dnia 21 lutego 2013 r.
Jednocześnie zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Drzycim mają prawo wnieść swoją opinię w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu, tj.: do 21 lutego 2013 r.
projekt programu (94kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Józef Szeligowski (31 stycznia 2013)
Opublikował: Józef Szeligowski (31 stycznia 2013, 13:03:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1654