Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Drzycim na lata 2021-2027”.


OGŁOSZENIE
 
Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Drzycim na lata 2021-2027”.

 
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwałą nr XXIII/199/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Drzycim na lata 2021-2027, w związku z uchwałą nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Drzycim

 
zapraszam
mieszkańców Gminy Drzycim, gminy sąsiednie i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Drzycim na lata 2021-2027 w ramach konsultacji społecznych.
 
Konsultacje potrwają od 08.11.2021 r. do 13.12.2021 r.

 
Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Drzycim na lata 2021-2027” zostaje wyłożony do wglądu publicznego na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Z projektem Strategii można zapoznać się również w Urzędzie Gminy Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim.

Wszyscy zainteresowani mają prawo wyrażenia opinii, zgłoszenia uwag lub wniosków do projektu Strategii, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Gminy Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim (decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@drzycim.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do Strategii Rozwoju”).
Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach związanych z konsultacjami społecznymi projektu „Strategii Rozwoju Gminy Drzycim na lata 2021-2027” jest Pani Natalia Partyka, tel.: 52/331-70-79 w. 28, e-mail: partyka@drzycim.pl

 
Wójt Gminy Drzycim
/-/ Marian Krywald

Pliki do pobrania:
  1. SRG DRZYCIM UG.pdf (843kB) pdf

  2. Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji.docx (16kB) word

  3. Zarządzenie 72.2021.pdf (156kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Natalia Partyka - Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego (4 listopada 2021)
Opublikował: Daniel Pożoga (4 listopada 2021, 13:08:51)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (5 listopada 2021, 10:46:23)
Zmieniono: Dodano plik do pobrania - zarządzenie Wójta Gminy Drzycim.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 432