PETYCJE

PETYCJE

Petycja z dnia 20 listopada 2023 r.

Petycja Odrębna: - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem [...]

Petycja z dnia 24 października 2023 r.

Petycja Odrębna    §2) W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  -  biorąc pod uwagę, iż dbałość o poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych w [...]

Petycja z dnia 14 października 2023 r.

Petycja Odrębna  §2.1p) W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  -  biorąc pod uwagę, oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych oraz w oszczędności w roboczogodzinach pracy Urzędników [...]

Petycja - o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego

Petycja do tutejszej gminy o przystąpieniu do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo. [...]

Petycja z dnia 26 marca 2021 r.

Plik do pobrania: [...]

Petycja z dnia 9 marca 2021 r.

Petycja w sprawie uruchomienia szkół dla dorosłych.Plik do pobrania: [...]

Petycja

Pliki do pobrania: [...]

Petycja z dnia 11.12.2020r.

Pliki do pobrania: [...]

Petycja z dnia 31 maja 2020 r.

Pliki do pobrania: [...]

Prośba - zdalne kontakty oraz elektronizacja urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne - pomoc - prośba -wniosek

Treść petycji: Sposób załatwienia petycji: Załącznik do petycji został zarchiwizowany, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych [...]

Petycja z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Plik do pobrania: [...]

Petycja z dnia 21 marca 2020 r.

Plik do pobrania: [...]

Petycja z dnia 6 grudnia 2019 r.

Pliki do pobrania: [...]

Petycja z dnia 28 listopada 2019 r.

Pliki do pobrania: [...]

Petycja z dnia 28 listopada 2019 r.

Pliki do pobrania: [...]

Petycja z dnia 14 października

Plik do pobrania:Dnia 25.10.2019 r. wezwano stronę do uzupełnienia oraz wyśnienia treści petycji.Sposób rozpatrzenia:Petycja zostaje bez rozpatrzenia, z uwagi na brak uzupełnienia oraz wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni od dnia [...]

Walka z patologiami przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Petycję otrzymano w dniu 18.09.2019r. Dnia 26.09.2019r. wezwano Stronę do uzupełnienia oraz wyjaśnienia treści petycji. Sposób rozpatrzenia.Petycja zostaje bez rozpatrzenia z uwagi na brak uzupełnienia oraz wyjaśnienia treści petycji w [...]

Petycja z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Plik do pobrania: Dnia 15.07.2019 r. wezwano stronę do uzupełnienia oraz wyśnienia treści petycji. Sposób rozpatrzenia: Petycja zostaje bez rozpatrzenia, z uwagi na brak uzupełnienia oraz wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 [...]

Inicjatywa - Dbajmy o rozwój Młodzieży i Rodziny - Wspierajmy Rozwój Infrastruktury w tym obszarze.

Petycję otrzymano w dniu 6.03.2019 r.Plik do pobrania:Dnia 11.03.2019 r. wezwano stronę do uzupełnienia oraz wyśnienia treści petycji. Sposób rozpatrzenia: Petycja zostaje bez rozpatrzenia, z uwagi na brak uzupełnienia oraz [...]

Inicjatywa - Jawność i transparentność poprzez Informatyzację Gmin - Wszyscy Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Petycję otrzymano w dniu 06-11-2018 r.Wezwano Wnioskodawcę pismem z dnia 14.11.2018r. do uzupełnienia petycji.Sposób rozpatrzenia:Petycję pozostawiono bez rozpatrzenia, z uwagi na brak uzupełnienia jej treści w terminie 14 dni od dnia [...]

Petycja Społecznego Komitetu Organizacyjnego Budowy Przedszkola w Gródku.

Ostateczne rozstrzygnięcie petycji nastąpiło na sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2018 r. - zakładka Prawo lokalne>Protokoły. [...]

Petycja z dnia 29 września 2017 r.

Dnia 4.10.2017 r. wezwano stronę do uzupełnienia oraz wyśnienia treści petycji.Sposób rozpatrzenia:Petycja zostaje bez rozpatrzenia, z uwagi na brak uzupełnienia oraz wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni od dnia odbioru wezwania [...]

Petycja - Wzorowa Łazienka

Dnia 30.09.2017 r. wezwano stronę do uzupełnienia oraz wyśnienia treści petycji.Sposób rozpatrzenia:Petycja zostaje bez rozpatrzenia, z uwagi na brak uzupełnienia oraz wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni od dnia odbioru wezwania [...]

Petycja z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Dnia 14.09.2017 r. wezwano stronę do uzupełnienia oraz wyśnienia treści petycji.Sposób rozpatrzenia:Petycja zostaje bez rozpatrzenia, z uwagi na brak uzupełnienia oraz wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni od dnia odbioru wezwania [...]

Petycja z dnia 19 lipca 2017 r.

Dnia 7.08.2017 r. wezwano stronę do uzupełnienia oraz wyśnienia treści petycji.Sposób rozpatrzenia:Petycja zostaje bez rozpatrzenia, z uwagi na brak uzupełnienia oraz wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni od dnia odbioru wezwania [...]

Petycja z dnia 13 czerwca 2017 r.

Dnia 4.07.2017 r. wezwano stronę do uzupełnienia oraz wyśnienia treści petycji.Sposób rozpatrzenia:Petycja zostaje bez rozpatrzenia, z uwagi na brak uzupełnienia oraz wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni od dnia odbioru wezwania z [...]

metryczka