Prośba - zdalne kontakty oraz elektronizacja urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne - pomoc - prośba -wniosek

Treść petycji: Treść petycji (377kB) pdf

Załącznik do petycji: Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl Sebastian KA CZAN.pdf (268kB) pdf


Sposób załatwienia petycji:

Załącznik do petycji został zarchiwizowany, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)  -  załącznik do petycji o nazwie “Pismo ws. udostępnienia platformazakupowa.pl” przyporządkowano do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżej wymienionych przepisów.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wróbel (15 kwietnia 2020)
Opublikował: Katarzyna Wróbel (15 kwietnia 2020, 13:19:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 535