Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano

Plik do pobrania:1. [...]

zawiadomienie stron o odwołaniu od decyzzji

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji znak: RIRG.6220.16.22.2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 marca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do [...]

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Zawiadomienieo przedłużeniu terminu sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5MW razem z niezbędna infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczna oraz magazynem energii [...]

obwieszczenie o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowa instalacji fotowoltaicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy instalacji fotowoltaicznej  o mocy do 5MW razem z niezbędną infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną oraz magazynem [...]

zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych

zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy stopnia piętrzącego z małą elektrownia wodną w Gródeczku na rzece Wdzie, gmina Drzycim, pow. Świecki, woj. [...]

zawiadomienie o opinii

zawiadomienie [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji

Zawiadomienieo wydaniu decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy drogi gminnej ne 030511C Sierosław-Jastrzębie II etap  [...]

Informacja o wydaniu decyzji

Zawiadomienieo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla" Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek" [...]

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienieo zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław - Jastrzębie II etap [...]

Zawiadomienie o opiniach

Zawiadomienieo wydanych opiniach o braku koniecznosci sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław - Jastrzębie II etap [...]

Zawiadomienie o zebraniu materiałów przed wydaniem decyzji

Zawiadomieniezebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek [...]

zawiadomienie o wydaniu opinii PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach

Zawiadomienieo wydaniu opinii dla "Budowy drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części na działki nr 1/2 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim – Biechówko B [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienieo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części na działki nr 1/2 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim – Biechówko A [...]

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Drzycim o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :„Budowa stopnia piętrzącego z małą elektrownia wodną w Gródeczku na [...]

zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ

Zawiadomienie o wydaniu opinii w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zadania „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części na działki nr 1/2 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim – [...]

zawiadomienie o wydaniu opinii

Zawiadomienie o wydaniu opinii w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zadania „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części na działki nr 1/2 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim – [...]

zawiadomienie

zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części na działki nr 1/2 w miejscowości Biechówko, gmina [...]

zawiadomienie o przedłużeniu terminu

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej dla zadania pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części na działki nr 1/2 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim – Biechówko A” [...]

wszczęcie postępowania

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: "Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce".

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: "Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce". [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części na działki nr 1/2 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim – Biechówko B” [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części na działki nr 1/2 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim – Biechówko A” [...]

Decyzja środowiskowa na Wykonanie urządzenia wodnego umozliwiającego pobór wód podziemnych o zdolnosci poboru wody powyżej 10m3/h usytuowanego na działce ew. nr 7/1 obręb Gródek, gm. Drzycim, pow. swiecki, woj. Kujawsko - pomorskie"

Decyzja w sprawie braku konieczności przeprowadzenia ooś dla Wykonania urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody powyżej 10m3/h usytuowanego na działce ew. nr 7/1 obręb Gródek, gm. Drzycim, pow. [...]

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury ooś i możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu ws. wydania DUŚ dla budowy farmy fotowoltaicznej "Drzycim I" o mocy do 1 MW na dz. ewid. nr 8, obręb Wery.

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na [...]

metryczka