Zamówienia publiczne od 2021 r.

Zamówienia publiczne od 2021 r.

Postępowanie na Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na rok 2024

Postępowanie na Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na rok 2024 prowadzone jest za pomocą Platformy e-Zamówienia, dostępnej na stronie internetowej [...]

Ogłoszenie o zamówieniu usług publicznych na: Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert  następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: [...]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu prowadzi postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych...

INFORMACJAGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu prowadzi postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę „Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z [...]

metryczka