Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Pliki do pobrania:
 1. BZP Ogłoszenie o zamówieniu GOPS Drzycim.pdf (185kB) pdf

 2. GOPS SWZ.pdf (1547kB) pdf

 3. GOPS.ZP.271.1.2022 SWZ pdf.pdf (1076kB) pdf

 4. miniPortal potwierdzenie ogłoszenia o zamóieniu.pdf (262kB) pdf

 5. Załącznik Nr 1A do SWZ- Formularz ofertowy.docx (32kB) word

 6. Załącznik Nr 1B do SWZ- Formularz ofertowy.docx (32kB) word

 7. Załącznik nr 1C do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx (19kB) word

 8. Załącznik nr 1D do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx (18kB) word

 9. Załącznik nr 1E do SWZ - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (1).docx (22kB) word

 10. Załącznik Nr 1F do SWZ- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzilenie zamówienia.docx (21kB) word

 11. Załącznik nr 2A do SWZ - Karta pracy.docx (22kB) word

 12. Załącznik nr 2B do SWZ - Ewidencja godzin....docx (26kB) word

 13. Załącznik nr 3A do SWZ projektowane postanowienia umowy.docx (32kB) word

 14. Załącznik nr 3B do SWZ projektowane postanowienia umowy.docx (29kB) word
Informacja zamawiającego:

metryczka


Wytworzył: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznych w Drzycimiu (17 stycznia 2022)
Opublikował: Daniel Pożoga (17 stycznia 2022, 21:28:19)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (25 stycznia 2022, 18:37:37)
Zmieniono: Dodano informację z sesji otwarcia ofert.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 506