Wniosek na dodatek węglowy

Dodatek węglowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe w związku z sytuacją na rynku paliw.

Komu przysługuje dodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Gospodarstwo domowe tworzą:

·  gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;

·  gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku węglowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.).

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego !

Ile wynosi dodatek węglowy

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Uwaga!

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

 Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku węglowego

 Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji.

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku węglowego wnioskodawca umieści adres poczty elektronicznej  prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres.

Jeżeli we wniosku nie będzie podanego adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku węglowego będzie można odebrać w Urzędzie Gminy.

Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku węglowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji.

Jak będzie wypłacany dodatek węglowy
Dodatek węglowy będzie wypłacany w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, na rachunek bankowy podany we wniosku.

Pliki do pobrania:

  1. Wniosek o dodatek węglowy.pdf (773kB) pdf
  2. Klauzula informacyjna RODO.pdf (276kB) pdf

W sytuacji, gdy wnioskodawca zamieszkuje w budynku, który ogrzewany jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela bądź zarządcy budynku. (Przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego).

Plik do pobrania:

  1. Oświadczenie właściciela bądź zarządcy budynku.pdf (614kB) pdf

metryczka

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Rządkowska (18 sierpnia 2022)
Opublikował: Daniel Pożoga (5 września 2022, 11:33:53)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (5 września 2022, 11:39:14)
Zmieniono: Aktualizacja informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1248