Wydanie kserokopii za zgodność z oryginałem

Miejsce.

URZĄD GMINY W DRZYCIMIU
Adres: ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim
W dniach:
Pn. – śr. 7.30 – 15.30, cz. – pt. 7.00 – 15.00
Nr telefonu: 52 33 17 079

Opłaty.

5 złotych od każdej pełnej lub rozpoczętej stronicy podstawa prawna:
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Nie dotyczy spraw, które nie podlegają opłacie skarbowej bądź są z niej zwolnione (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Opłatę należy wnosić na rachunek BS Osie O/Drzycim
nr 66 8169 1029 0000 0374 2000 0010

Przy dokonywaniu przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, ze jest to opłata skarbowa,
- sprawę, w której wnoszona jest opłata.

Czas załatwienia sprawy.

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy.

brak.

Podstawa prawna.

art.73 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Plik do pobrania:
  1. Wniosek o wydanie kserokopii za zgodność z oryginałem, RODO-UG DRZYCIM.docx (19kB) word


metryczka


Wytworzył: Anna Maćkowska - Sekretarz Gminy (13 grudnia 2022)
Opublikował: Daniel Pożoga (14 grudnia 2022, 08:45:50)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (14 grudnia 2022, 09:08:58)
Zmieniono: Poprawiono wyświetlanie informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 921