Referaty i stanowiska samodzielne.

Referaty i stanowiska samodzielne. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy :

Referat Finansowy – kierownik (Skarbnik Gminy) Joanna Riesop (tel. wewn. 29)
Wymiar podatków i akcyza – Sabina Majewska (32)
Pobór podatków - Iwona Raczkowska (32)
Księgowość budżetowa – Małgorzata Fiedurek (36) i Monika Różycka (37)
Płace, VAT, księgowość budżetowa – Anna Cirsan (36)
Główna Księgowa Oświaty - Bożena Różycka (35)
Płace pracowników szkół - Katarzyna Ziółkowska (35)
Gospodarowanie odpadami i egzekucja opłat - Aleksandra Lubińska-Gajda(27)

Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego - kierownik Natalia Partyka (tel.wewn. 28)

Pozyskiwanie środków pomocowych - Natalia Partyka (28)
Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska, budownictwo i inwestycje – Krzysztof Nowiński (24),
Mienie komunalne i planowanie przestrzenne - Malwina Sadowska (38),
Zamówienia publiczne – Katarzyna Wróbel (26),                                                       

Referat Organizacyjno-Społeczny - kierownik Barbara Bagińska (tel. wewn. 41)
Kadry, nadzór nad archiwum zakładowym - Barbara Bagińska (41)
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, opieka nad dziećmi do lat 3, Karta Dużej Rodziny, oświata - Krystyna Świerczyńska, Agnieszka Braszka-Rajnowska (30)
Sport, sprawy wojskowe, obrona cywilna, sprawy OSP, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, - Przemysław Zaraś (44)


Samodzielne stanowiska pracy ds.:
Spraw Obywatelskich, USC – Katarzyna Wróbel (26),
Koordynacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwrot kosztów za wyszkolenie uczniów, ewidencja zabytków - Małgorzata Rządkowska (21)
Obsługa Rady, dodatki mieszkaniowe, stypendia szkolne, sprawy organizacyjno-gospodarcze, obsługa sekretariatu – Karolina Daroń-Gorczyca (21),
Informatyka i promocja – Daniel Pożoga (31)

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (1 lipca 2003)
Opublikował: Bożena Szajerka (1 lipca 2003, 09:30:02)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (4 maja 2023, 09:39:22)
Zmieniono: Aktualizacja danych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12373