Zadania Wójta

 Do zadań wójta należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (1 lipca 2003)
Opublikował: Bożena Szajerka (1 lipca 2003, 08:50:01)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (3 marca 2022, 11:28:53)
Zmieniono: Aktualizacja informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7396