Składy osobowe stałych komisji Rady Gminy i funkcje pełnione w komisjach w kadencji 2014-2018

Komisja ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia,  Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

1. Elżbieta Babińska     Przewodnicząca
2. Marian Krywald        Z-ca Przewodniczącej
3. Anna Czerwińska      członek
4. Barbara Kruczyńska  członek
5. Mirosław Parczyk      członek
6. Jacek Szopiński        członek
7. Lucyna Talaśka        członek

Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

1. Teresa Piotrowska          Przewodnicząca
2. Anna Czerwińska            Z-ca przewodniczącej
3. Zenon Janiec                 członek
4. Małgorzata Katczyńska    członek
5. Barbara Kruczyńska        członek
6. Ryszard Popielas            członek
7. Jacek Szopiński              członek

Komisja ds. Budżetu i Finansów

1. Zygmunt Wycinek       Przewodniczący
2. Józef Gawrych           Z-ca Przewodniczącego
3. Elżbieta Babińska        członek
4. Wojciech Kruczyński    członek
5. Marian Krywald           członek
6. Mirosław Parczyk        członek
7. Lucyna Talaśka          członek

Komisja ds. Petycji  (powołana 31.05.2016 r.)

1. Józef Gawrych          Przewodniczący
2. Zygmunt Wycinek      Z-ca Przewodniczącego
3. Elżbieta Babińska       członek
4. Zenon Janiec            członek
5. Teresa Piotrowska     członek

Komisja Rewizyjna

1. Zenon Janiec                 Przewodniczący
2. Małgorzata Katczyńska    członek
3. Zygmunt Wycinek           członek

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (2 marca 2015)
Opublikował: Ludwika Rezmer (2 marca 2015, 10:08:41)

Ostatnia zmiana: Ludwika Rezmer (13 czerwca 2016, 10:25:31)
Zmieniono: Powołanie kolejnej komisji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1115