Składy osobowe stałych komisji Rady Gminy i funkcje pełnione w komisjach w kadencji 2018-2023


Komisja ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia,  Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
1. Sławomir Moczyński                    Przewodniczący
2. Sylwia Żbikowska                       Z-ca Przewodniczącego
3. Anna Czerwińska                       członek
4. Barbara Kruczyńska                   członek
5. Kamil Kuliczkowski                     członek
6. Emil Nowakowski                       członek
7. Marlena Ziątkowska                   członek

Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

1. Marek Perlik                             Przewodniczący
2. Barbara Kruczyńska                   Z-ca Przewodniczącego
3. Anna Czerwińska                       członek
4. Ryszard Dembek                       członek
5. Korneliusz Krauze                      członek
6. Zygmunt Noga                           członek
7. Ryszard Popielas                       członek   
 
Komisja ds. Budżetu i Finansów

1. Zygmunt Wycinek                     Przewodniczący
2. Ewa Ancuta                               Z-ca Przewodniczącego
3. Sławomir Moczyński                   członek
4. Emil Nowakowski                       członek
5. Ryszard Popielas                      członek
6. Sylwia Żbikowska                      członek

Komisja ds. Petycji 
 
1.Marlena Ziątkowska                  Przewodnicząca
2. Marek Perlik                            członek
3. Zygmunt Wycinek                     członek


Komisja Rewizyjna

1. Ewa Ancuta                               Przewodnicząca
2. Ryszard Dembek                       członek
3. Kamil Kuliczkowski                     członek
 

metryczka


Wytworzył: Karolina Daroń-Gorczyca (3 grudnia 2018)
Opublikował: Karolina Daroń-Gorczyca (11 sierpnia 2020, 10:14:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 440