Sołectwa

Sołectwa

Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich na lata 2019-2024

WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW NA TERENIE GMINY DRZYCIM 2019-2024Lp.Nazwa sołectwa Imię i nazwiskosołtysaMiejscowościwchodzące w składsołectwa1.BIECHÓWKODariusz PodlejskiBiechówko, Biechowo, Lubocheń2.DĄBRÓWKAPaulina [...]

Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich na lata 2015-2019

W dniach  10 lutego - 03 marca 2015 r. odbyły się w jedenastu sołectwach na terenie gminy zebrania wiejskie, na których dokonano wyboru sołtysów oraz rad sołeckich. Na kolejną kadencję mieszkańcy poszczególnych sołectw wybrali [...]

Informacja na temat wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach

W dniach  21 marca - 6 kwietnia 2011 r. odbyły się w jedenastu sołectwach na terenie gminy zebrania wiejskie, na których dokonano wyboru sołtysów oraz rad sołeckich.Na kolejną kadencję mieszkańcy poszczególnych sołectw [...]

Informacja o dokonaniu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Jastrzębie oraz sołtysa sołectwa Mały Dólsk

Dnia 10 stycznia 2008 roku w sołectwie Jastrzębie odbyło sie zebranie wiejskie, na którym dokonano wyboru sołtysa. Został nim p. Zenon Janiec. W skład Rady Sołeckiej weszli:      p. Piotr Redzimski - [...]

Informacja o utworzeniu nowego sołectwa

Na mocy Uchwały Nr VIII/37/2007 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2007 roku utworzone zostało kolejne sołectwo - Jastrzębie w wyniku podziału sołectwa Drzycim. 30 listopada 2007 roku Rada Gminy uchwaliła statut dla sołectwa [...]

Statut Sołectwa Jastrzębie

Plik do pobrania: [...]

SKŁADY OSOBOWE RAD SOŁECKICH

SKŁADY OSOBOWE  RAD SOŁECKICH    RADA SOŁECKA – Sołectwa  BIECHÓWKO 1.     Małgorzta Poćwiardowska   ( przewodn. Rady Sołeckiej )2.     Marek [...]

Statut sołectwa Wery

  Rozdział  I Postanowienia ogólne § 1 1. Sołectwo  WERY  jest jednostką pomocniczą Gminy Drzycim. 2. Obszar sołectwa Wery obejmuje teren wsi: Wery, Sierosławek, Spławie i  Rowienica.  . Położenie i [...]

Statut sołectwa Sierosław

Rozdział  I Postanowienia ogólne § 1 1. Sołectwo SIEROSŁAW   jest jednostką pomocniczą Gminy Drzycim. 2. Obszar sołectwa Sierosław obejmuje teren wsi Sierosław. Położenie i obszar Sołectwa  Sierosław w Gminie [...]

Statut sołectwa Mały Dólsk

Rozdział  I Postanowienia ogólne § 1 1. Sołectwo MAŁY DÓLSK  jest jednostką pomocniczą Gminy Drzycim. 2. Obszar sołectwa Mały Dólsk obejmuje teren wsi Mały Dólsk. Położenie i obszar Sołectwa Mały Dólsk w Gminie [...]

Statut sołectwa Krakówek

Rozdział  I Postanowienia ogólne § 1 1. Sołectwo KRAKÓWEK  jest jednostką pomocniczą Gminy Drzycim. 2. Obszar sołectwa Krakówek obejmuje teren wsi Krakówek. Położenie i obszar Sołectwa Drzycim w Gminie Drzycim przedstawia [...]

Statut sołectwa Gródek

Rozdział  I Postanowienia ogólne § 1 1. Sołectwo GRÓDEK  jest jednostką pomocniczą Gminy Drzycim. 2. Obszar sołectwa Gródek obejmuje teren wsi Gródek, Kaliska i Leosia. Położenie i obszar Sołectwa Gródek w Gminie Drzycim [...]

Statut sołectwa Gacki

  Rozdział  I Postanowienia ogólne § 1 1. Sołectwo  GACKI  jest jednostką pomocniczą Gminy Drzycim. 2. Obszar sołectwa Gacki obejmuje teren wsi Gacki. Położenie i obszar Sołectwa  Gacki w Gminie Drzycim [...]

Statut sołectwa Drzycim

Rozdział  I Postanowienia ogólne § 1 1. Sołectwo DRZYCIM  jest jednostką pomocniczą Gminy Drzycim. 2. Obszar sołectwa Drzycim obejmuje teren wsi Drzycim i Jastrzębie. Położenie i obszar Sołectwa Drzycim w Gminie Drzycim [...]

Statut sołectwa Dólsk

  Rozdział  I Postanowienia ogólne § 1 1. Sołectwo  DÓLSK  jest jednostką pomocniczą Gminy Drzycim. 2. Obszar sołectwa Dólsk obejmuje teren wsi Dólsk i Bedlenki. Położenie i obszar Sołectwa Dólsk w Gminie [...]

Statut sołectwa Dąbrówka

Rozdział  I Postanowienia ogólne § 1 1. Sołectwo DĄBRÓWKA jest jednostką pomocniczą Gminy Drzycim. 2. Obszar sołectwa Dąbrówka obejmuje teren wsi Dąbrówka. Położenie i obszar Sołectwa  Dąbrówka w Gminie Drzycim [...]

Statut sołectwa Biechówko

  Rozdział  I Postanowienia ogólne § 1 1. Sołectwo BIECHÓWKO jest jednostką pomocniczą Gminy Drzycim. 2. Obszar sołectwa BIECHÓWKO obejmuje teren wsi Biechowo, Biechówko, Lubocheń. Obszar Sołectwa Biechówko w Gminie [...]

Wykaz sołectw.

 WYKAZ SOŁECTW z wyszczególnieniem miejscowości wchodzących w ich skład   SOŁECTWO BIECHÓWKO W skład sołectwa wchodzą : Biechówko. Biechowo, Lubocheń. SOŁECTWO DĄBRÓWKA SOŁECTWO DÓLSK W skład sołectwa wchodzą [...]

metryczka