Aktualności

Aktualności

Zapytanie ofertowe na usługę społeczną.

"ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI"Plik do pobrania: [...]

Informacja o realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu realizuje od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. projekt po nazwą "Dajmy szansę - czas na aktywność w gminie Drzycim" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, [...]

Świadczenia z pomocy społecznej

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężenie trudnych sytyacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia [...]

metryczka