Ogłoszenie o wyborze ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną „ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA, OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI”

    Drzycim, dnia 04.01.2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                            
w Drzycimiu                                                                                                  
ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim                                                                                            
 
GOPS.271.2.2020
 
 
Ogłoszenie o wyborze ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną „ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA, OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)
 
 
 
Do dnia 22 grudnia 2020 r. do godz. 1300 w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 9 ofert. Zamawiający zawrze umowę z następującymi wykonawcami:
 
  1. Chyłła Mirosława

  2. Gabinet Psychologiczny Jagoda Kowalska

  3. Jędrzejewska Izabela

  4. Koczorska Ewa

  5. Lubińska Monika

  6. Papkiewicz Sylwia

  7. Rehmus Alicja

  8. Sitkiewicz Małgorzata
 
Zamawiający nie zawarł umowy z następującymi wykonawcami:
 
  1. Anna Maria Różycka
 
Kierownik Gminne Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Drzycimiu
/-/Jolanta Szymczak

metryczka


Wytworzył: Jolanta Szymczak - Kireownik GOPS (4 stycznia 2021)
Opublikował: Daniel Pożoga (5 stycznia 2021, 08:30:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 461