Aktualności

Aktualności

Wyprawka szkolna w 2016 r.

Wyprawka Szkolna jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub  podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego objęci [...]

Wyprawka szkolna w 2014 r.

Zarządzeniem Nr 55/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. Wójt Gminy ustalił wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów oraz określił termin przyjmowania wniosków do dnia 5 września 2014 r. Dofinansowanie zakupu podręczników w [...]

Zapisy dzieci do szkoły i przedszkola.

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu prosi o dokonywanie zapisów dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. [...]

Wyprawka szkolna w 2013 r.

Zarządzeniem Nr 43/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. Wójt Gminy ustalił wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów oraz określił termin przyjmowania wniosków do dnia 6 września 2013 r. Dofinansowanie zakupu podręczników w [...]

metryczka