Uchwały Rady 2004

Uchwały Rady 2004

Uchwała Nr X/74/2004 z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Załącznik nr 1 do wym. wyżej uchwały zawiera : - cel Programu, diagnozę i ocenę zagrożenia, - analizę bazy  i  zasobów, - kierunki działań i zadania do realizacji w ramach Gminnego Programu, - zasady [...]

Uchwała Nr X/73/2004 z dnia 19 lutego 2004 roku o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu

  Wymieniona  wyżej Uchwała straciła moc  w drodze podjętej Uchwały  Nr XI/77/2004 przez Radę Gminy w dniu 28 lutego 2004 roku. [...]

metryczka