Rejestr zarządzeń Wójta Gminy

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy

Zarządzenia wydane w roku 2009 i latach następnych:

Zarządzeń wydanych w roku 2009 i latach następnych należy szukać [...]

Rejestr zarządzeń wydanych w 2008 roku przez Wójta Gminy Drzycim

 2008 ROK1.  1/2008  2 styczniaW sprawie wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Jastrzębie 2.  2/2008  2 styczniaW sprawie ustalenia cen energii cieplnej dla indywidualnych odbiorców ciepła w [...]

Rejestr Zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy w 2007 roku

2007 r.   1.1/20073 styczniaW sprawie wyborów do organów mieszkańców sołectw na terenie gminy Drzycim  2.2/20073 styczniaW sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu  za 1 godzinę  udziału w akcji ratowniczej [...]

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy 2005 rok

                                [...]

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy wydanych w 2004 roku

  REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY DRZYCIM   2004 ROK     Lp. Numer data T r e ś ć wykonawca 1. 1/2004 15.01 W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. [...]

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy wydanych w 2003 roku

ZARZĄZENIA   WÓJTA GMINY DRZYCIM   2003 ROK     Lp. Numer zarzą-dzenia Data Treść Wykonawca 1. 1/2003 7.01.2003 W sprawie powołania Komisji Prze-targowej do przeprowadzenia [...]

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy wydanych w 2002 roku

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY DRZYCIM   2002 ROK     Lp Numer zarzą-dzenia Data Treść Wykonawca 1. 1/2002 20.11.2002 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia [...]

metryczka