Wybory samorządowe w 2014 r.

Wybory samorządowe w 2014 r.

Informacja o udostępnianiu wyborcom spisów wyborców sporządzonych na potrzeby wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na 16 listopada 2014 r.

Mieszkańcy zainteresowani sprawdzeniem spisu wyborców w dniu 10 listopada 2014 r. proszeni są o uprzedni kontakt pod numerem telefonu 728 150 226. [...]

Uzupełnienie składu Terytorialnej Komisji Wyborczej.

Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy dokona uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Drzycimiu spośród wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy Drzycim. Kandydat/tka musi spełniać warunki określone w art. 153 Kodeksu [...]

Podział gminy Drzycim na stałe obwody głosowania.

Podaje się do publicznej wiadomości podjętą w dniu 18 grudnia 2012 r. Uchwałę Rady Gminy w sprawie podziału gminy Drzycim na stałe obwody głosowania wraz z uzasadnieniem oraz Uchwałę zmieniającą z dnia 25 marca 2014 r. [...]

metryczka