Sposób załatwienia spraw

1. zgłoszenie urodzenia dziecka (46kB) word

2. zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na ślub (38kB) word

3. zgłoszenie zgonu (34kB) word

4. powrót do nazwiska rozwiedzonego małżonka (40kB) word

5. wydanie odpisu, zaświadczenia (49kB) word
druki do pobrania:
wzór wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (93kB) plik ,
wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (419kB) pdf

6. nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca (39kB) word

7. oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego lub dziecka narodzonego (39kB) word

8. wydanie zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą (42kB) word

9. zawarcie małżeństwa wyznanioweo ze skutkiem cywilnoprawnym (45kB) word

10. zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC (49kB) word

11. zmiana imienia (49kB) word
druki do pobrania:
wzór wniosku o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej (43kB) word ,
wzór wniosku o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej (43kB) word

12. zmiana nazwiska (51kB) word
druki do pobrania:
wzór wniosku o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej (43kB) word ,
wzór wniosku o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej (43kB) word

13. sprostowanie aktu stanu cywilnego (39kB) word
druk do pobrania:
wzór wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego (19kB) word

14. uzupełnienie aktu stanu cywilnego (39kB) word
druk do pobrania:
wzór wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego (19kB) word

15. wpisanie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego (43kB) word
druki do pobrania:
wzór wniosku o transkrypcję aktu urodzenia (26kB) word ,
wzór wniosku o transkrypcję aktu małżeństwa (46kB) word ,
wzór wniosku o transkrypcję aktu zgonu (26kB) word

16. rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wróbel (20 sierpnia 2008)
Opublikował: Grażyna Sośnicka. (20 sierpnia 2008, 12:14:33)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Wróbel (22 stycznia 2020, 10:12:45)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7971