Statut

Statut

Statut

  STATUT GMINY DRZYCIM Rozdział I Postanowienia ogólne   § 1. Uchwała określa: ustrój gminy Drzycim, zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek [...]

metryczka