Odpady komunalne

Odpady komunalne

Analiza gospodarki odpadami za rok 2023.

Plik do pobrania:1. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za 2023 r. 1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 33.40 % 2. Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów [...]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim za 2020 r.

Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2361), jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami [...]

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2018 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Wójt Gminy Drzycim informuje, że w roku 2018 Gmina Drzycim [...]

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2017 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Wójt Gminy Drzycim informuje, że w roku 2017 Gmina Drzycim [...]

metryczka