Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury w Gminie Drzycim.

Elektroniczny rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest gmina Drzycim, prowadzi się na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).
Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez otwarty, bezpłatny dostęp do zawartości rejestru poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej gminy Drzycim. Ponadto każdy ma prawo przeglądać w godzinach pracy Urzędu Gminy akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. Każdy, kto zwróci się z wnioskiem do Wójta Gminy Drzycim o wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru może otrzymać, według własnego żądania, odpis pełny (zawierający treść wpisów w księdze rejestrowej) lub skrócony (zawierający treść wpisów w rejestrze).

Aktualny Rejestr Instytucji Kultury (102kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ludwika Rezmer (21 sierpnia 2013)
Opublikował: Ludwika Rezmer (21 sierpnia 2013, 11:17:16)

Ostatnia zmiana: Ludwika Rezmer (27 lutego 2018, 12:51:56)
Zmieniono: Zmiana statutu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8059