Uchwały Rady 2013

Uchwały Rady 2013

Uchwała Nr XXIX/188/2013r. Rady Gminy Drzycim z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

W opublikowanej  uchwale wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych skarżącego – ze względu na ochronę jego prywatności, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji [...]

Uchwała nr XXV/153/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drzycim

W opublikowanej  uchwale wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osobowych skarżącego – ze względu na ochronę jego prywatności, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji [...]

metryczka